फॅक्टरी टूर

फॅक्टरी टूर

एचपीएमसी (हायड्रॉक्सीप्रोपील मिथाइल सेल्युलोज)

कॉपर सल्फेट

डिथिओकार्बामेट ES(SN9#)

पाइन तेल 50%

सोडियम डायथिलडिथिओकार्बमेट

झेंथोजेनेट

झिंक सल्फेट